iso, ts, ts 16949

           ISO/TS 16949: 2009 có tên gọi đầy đủ là Các hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu đối với việc áp dụng ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến linh kiện cho ngành ô tô xe máy. Quy định kỹ thuật này do Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) ban hành với sự hỗ trợ của Ban kỹ thuật TC 176 (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng) của tổ chức ISO. Quy định kỹ thuật này áp dụng cho các hoạt động thiết kế và phát triển, sản xuất và, nếu có, lắp đặt và cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm liên quan trong ngành công nghiệp ô tô xe máy.HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
 ISO/TS 16949

 


 

TỔNG QUAN
 
-  ISO/TS 16949 là một tiêu chuẩn kỹ thuật gắn liền với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực ô tô xe máy của Mỹ, Đức, Pháp và Ý trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý cho việc thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp đặt và dich vụ cho các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực ô tô xe máy.
-  Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đòi hỏi mức độ đẳng cấp thế giới về chất lượng sản phẩm, năng suất và khả năng cạnh tranh cũng như cải tiến liên tục.Để đạt được mục tiêu này nhiều nhà sản xuất xe nhấn mạnh việc các nhà cung cấp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO / TS 16949, tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp trong lĩnh vực ô tô, xe máy.
-  Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được xây dựng bởi Nhóm công tác đặc biệt về ô tô thế giới (IATF) nhằm khuyến khích cải tiến trong toàn chuỗi cung ứng và quá trình chứng nhận.Trên thực tế, đối với phần lớn các nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới thì việc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật này là một yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động kinh doanh.
-  Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 thay thế các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực ô tô xe máy của Mỹ, Đức, Pháp và Ý bao gồm  QS-9000, VDA6.1, EAQF vàASQ. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý cho việc thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp đạt và dich vụ cho các sản phẩm luên quan đến lĩnh vực ô tô xe máy.ISO/TS 16949 được ban hành đầu tiên vào năm 1999 và sửa đổi năm 2002, và đã có trên 45750 chứng chỉ được cấp cho ba khu vực châu Mỹ, Châu Âu và châu Á.
 
Tiêu chuẩn này phù hợp với tổ chức nào?
 
-  Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 liên quan đến tất cả các loại hình công ty cung cấp trong ngành ô tô, từ các nhà sản suất nhỏ cho đến các tổ chức đa quốc gia nằm có trụ sở ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ có thể được áp dụng với các đơn vị sản xuất ra các sản phẩm cung cấp cho thị trường thiết bị gốc.
-  Các tổ chức mong muốn tham gia vào thị trường ô tô, xe máy cần phải chờ cho đến khi nằm trong danh sách nhà cung cấp tiềm năng của khách hàng trong lĩnh vực ô tô, xe máy trước khi có thể tiến đến bước chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/TS 16949.

LỢI ÍCH
 
Giấy phép mậu dịch :

-  Với hầu hết các nhà sản xuất xe cộ, chứng nhận là một yêu cầu bắt buộc, là một sự thừa nhận quốc tế, tạo thuận lợi cho việc kinh doanh trên toàn thế giới.
 
Giảm lãng phí và ngăn chặn sai sót :
 
-  Quy định này dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 và khuyến khích phương pháp tiếp cận theo quá trình. Hiểu được mối liên hệ giữa các quá trình thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình, và cuối cùng là tránh được các biến động trong toàn chuỗi cung ứng.
-  Linh hoạt và dễ áp dụng.
-  ISO/TS 16949 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 nên các phương pháp tiếp cận quá trình dễ dàng được thực hiện, và tương thích với các hệ thống quản lý quan trọng khác như Tiêu chuẩn ISO 14001 về môi trường, và tiêu chuẩn OHSAS về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này cũng bổ sung nhiều công cụ cải tiến hoạt động kinh doanh hiện có, như FMEA, PPAP, MSA, SPC và 6 Sigma.

Uy tín thương hiệu :
 

-  Chứng nhận giúp tăng sự tự tin và tính bền vững đối với tất cả các bên liên quan trong việc tìm nguồn cung ứng trên toàn cầu, giúp tăng cơ hội kinh doanh và thu hút đầu tư.

-   Sự công nhận toàn cầu về một nhà cung cấp đáng tin cậy - vì việc chứng nhận được công nhận và chấp nhận thông qua chuỗi ung ứng tự động hóa - ô tô như một chuẩn đối sánh công nghiệp.

-  Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng - thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách ổn định.
   
 
  
          Và khi doanh nghiệp của bạn còn lúng túng trong việc xác định phạm vi áp dụng, hoặc doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn trong quá trình vận dụng tiêu chuẩn kỹ thuật gắn liền với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực ô tô xe máy của Mỹ, Đức, Pháp và Ý trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu của tổ chức, doanh nghiệp theo ISO/TS 16949 vì “Làm đúng nhưng không trúng”; Đừng ngần ngại và hãy liên hệ ngay với tổ chức Tư vấn Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp của bạn xác định phạm vi, tư vấn xây dựng, áp dụng một Hệ thống quản lý phù hợp nhất với chi phí và thời gian thực hiện hợp lý nhất.   
   

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP / OHSAS 18001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP / OHSAS 18001

             Tất cả các tổ chức thuộc mọi ngành nghề đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc minh chứng được...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

           Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn...

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001

            ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000

          ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001

          Một trong những giải pháp toàn diện mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn thông tin là...