Một trong những giải pháp toàn diện mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn thông tin là việc chuẩn hóa công tác đảm bảo ATTT theo các tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin như tiêu chuẩn ISO 27001.HỆ THỐNG QUẢN LÝ
AN TOÀN THÔNG TIN ISO/IEC 27001

 


 

TỔNG QUAN
 
-  Thông tin là một vấn đề quan trọng đối với hoạt đông, thậm chí liên quan đến sự sống còn của tổ chức.Việc đạt chứng nhần phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 sẽ giúp bạn quản lý và bảo vệ tài sản thông tin giá trị.
-  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 đặt ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý bảo mật an toàn thông tin (ISMS). ISO/IEC 27001 được thiết kế nhằm đảm bảo việc lựa chọn cách thức kiểm soát an toàn tương ứng và đầy đủ.
-  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 giúp bảo vệ tài sản thông tin của bạn và tạo sự tin tưởng cho các bên liên quan, đặc biệt là các khách hàng của bạn.Tiêu chuẩn đưa ra một phương pháp tiếp cận quá trình cho việc thiết lập, thực hiện, điều hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến ISMS của bạn.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 phù hợp với tổ chức nào?
 
-  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 thích hợp với mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình, khu vực.Tiêu chuẩn này đặc biệt thích hợp với các tổ chức mà việc bảo mật thông tin là quan trọng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, y tế , cộng đồng và công nghệ thông tin.
-  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cũng đặc biệt hiệu quả đối với các tổ chức quản lý thông tin cho các tổ chức khác, như các công ty thuê nguồn lực IT ở bên ngoài tổ chức: Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như một lời khẳng định với khách hàng rằng thông tin của họ đang được bảo mật.

 
LỢI ÍCH

Chứng nhận ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 có thể mang đến những lợi ích sau cho tổ chức:
-  Chứng minh sự bảo đảm độc lập của việc kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
-  Độc lập chứng minh rằng các quy định và luật có thể áp dụng đều đã được xem xét.
-  Tạo lợi thế cạnh tranh với việc đáp ứng các yêu cầu thông qua hợp đồng và chứng minh với khách hàng rằng việc bảo mật an toàn thông tin của họ là tối quan trọng.
-  Độc lập xác minh rằng các rủi ro của tổ chức được nhận diện, đánh giá và đối phó một cách đúng đắn, trong khi chính thức hóa các quá trình, thủ tục và tài liệu bảo mật thông tin.
-  Chứng minh cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc bảo mật an toàn thông tin. 
-  Quá trình đánh giá thường xuyên giúp bạn giám sát liên tục và cải tiến hiệu suất.

Lưu ý: Những lợi ích này không được nhận thấy ở các tổ chức chỉ đơn thuần phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 hay các đề nghị trong bộ tiêu chuẩn thực hành, ISO/IEC 27002.

          
 
 

 


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949

           ISO/TS 16949: 2009 có tên gọi đầy đủ là Các hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu đối với việc áp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000

          ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP / OHSAS 18001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP / OHSAS 18001

             Tất cả các tổ chức thuộc mọi ngành nghề đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc minh chứng được...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

           Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn...

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001

            ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp...