Thực ra, xung quanh ta có nhiều số liệu. Nên ta lấy từ đầu, sắp xếp lại và xem xét. Làm vậy, ta có thể nắm được nguyên nhân làm phát sinh hàng kém phẩm chất ở những chỗ không ngờ tới.
                            

 Việc sắp xếp và xem xét số liệu giúp ta có thể nắm được nguyên nhân làm phát sinh hàng kém chất lượng ở những chỗ không ngờ đến

 Công việc này xuất phát từ mục đích như sau: với những số liệu nắm trong tay, ta có thể nói đến mức độ nào, và mức giới hạn đó ta không biết đằng trước nó. Việc ta làm là tìm đường giới hạn ấy. Có người khi xảy ra vấn đề gì liền lấy ngay số liệu mới, nhưng việc lấy số liệu mới rất tốn thời gian và tốn tiền, Do đó, trước tiên nếu có số liệu trong tay thì triệt để điều tra xem xét “ vốn” ấy. Không cần thiết điều tra lại cái đang biết, nhưng thực ra điều đó đã xảy ra.
 Trước đây, có lần chúng tôi đã dự đoán kết quả tổng tuyển cử, một nhà báo đến than thở điều tra để dự đoán là công việc tốn tiền, không thể tránh khỏi, và hỏi chúng tôi có cách nào rẻ mà lại chính xác không? Chúng tôi hỏi anh ta từ trước đến nay làm như thế nào, anh ta trả lời phải tập hợp khoảng gần 10.000 phiếu điều tra rồi dự đoán. Chúng tôi liền khuyên anh ta hãy bỏ cách làm vô ích ấy. Người ra ứng cử thì có nhiều, nhưng trong đó có những người không có khả năng trúng cử. Ta không vần phải điều tra phần ấy. Ngược lại, có những người nắm chắp phần thắng trong tay, thủ trưởng đương quyền, người có thực lực cũng là đối tượng điều tra chăng?
 Phần ta cần điều tra là những người nằm ở chỗ ranh giới trúng cử và không trúng. Anh biết những người ấy rồi, vậy chỉ cần lên danh sách và về địa phương của họ điều tra. Như vậy, chắc chỉ cần 1/10 số phiếu điều tra là dự đoán được. Sau đó anh ta làm giống như chúng tôi nói.
 Ngày ấy, tuyển cử diễn ra sau khi một số nghị sĩ tách khỏi Đảng xã hội và thành lập Đảng mới: Đảng dân chủ xã hội. những dự đoán và thực tế xảy ra như bảng dưới đây:

 

 

Đảng tự do dân chủ

Đảng xã hội

Đảng dân chủ xã hội

Dự đoán

300 ghế

141 ghế

18 ghế

Thực tế

296 ghế

145 ghế

17 ghế

 
 

Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ con số này. Trong kỳ bầu cử Thượng nghị viện sau đó, dự đoán về những người ra ứng cử ở khu vực hoàn toàn không sai lệch. Mọi người thấy đấy, biết sử dụng tốt thông tin có sẵn, ta có thể đoán chính xã như thế nào. Trong cách phân tích này, người ta thường sử dụng 4 phương pháp mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên.
 


CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY. CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY.

           Để việc quản lý chất lượng được thành công tốt đẹp, công ty (xí nghiệp) cần có các chủng loại quy cách....

BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG

          Mọi doanh nghiệp đều thuộc lòng nhận định “khủng hoảng kinh tế không có chỗ cho sự lãng phí”. Khắp nơi,...

BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH

          Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế...