Nói chung, phương pháp nâng cao ý thức chất lượng cho công nhân có thể thực hiện như sau:


1.   Làm cho họ nhận thức đang chế tạo chi tiết, bộ phận nào của sản phẩm, tạo cho họ niềm tự hào về vai trò, ý nghĩa, kỹ năng chế tạo (tay nghề).

2.   Làm cho họ hiểu rõ dòng chảy quy trình công nghệ, cơ cấu bảo đảm chất lượng.

3.   Làm cho họ biết rõ yêu cầu chất lượng trong thao tác, công việc là gì.

4.   Chỉ cho họ biết rõ tầm quan trọng của sản phẩm : sẽ được dùng như thế nào,ở đâu, và đem lại lợi ích gì.

5.   Làm rõ mục tiêu chất lượng để giảm sự phân tán chất lượng sản phẩm.

6.   Chỉ đạo cho họ biết phán đoán chính xác chất lượng như thế nào là tốt, xấu; chỉ đạo sao cho họ có niềm vui khi làm ra sản phẩm tốt, biết sung sướng với sự trưởng thành của mình.


CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY. CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY.

           Để việc quản lý chất lượng được thành công tốt đẹp, công ty (xí nghiệp) cần có các chủng loại quy cách....

BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG

          Mọi doanh nghiệp đều thuộc lòng nhận định “khủng hoảng kinh tế không có chỗ cho sự lãng phí”. Khắp nơi,...

BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH

          Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế...