Khi phát biểu kết quả hoạt động của nhóm QC cần phải được thực hiện như sau:


Người được chọn phát biểu cần: viết bài phát biểu – nghĩ về trình tự giải thích – khung của vấn đề trình bày – tìm cách diễn tả dễ hiểu. Ngoài ra, tùy theo đối tượng là người trong hoặc ngoài công ty mà nội dung có thể thay đổi ít nhiều.
           
Cần chuẩn bị trước những thứ như biểu đồ quy trình công nghệ, biểu đồ Pareto, biểu đồ đặc tính nguyên nhân chủ yếu, biểu đồ phân bố, biểu đồ quản lý… Nếu có thể được, mang theo hiện vật, hình ảnh…để việc giải thích có tính thuyết phục. Ngoài ra, không được quên tập phát biểu trước.
 Nói chung, nội dung phát biểu nên thực hiện theo trình tự sau:
1.   Giới thiệu về nơi làm việc và bản thân mình.
2.   Thuyết minh khái lược về công việc.
3.   Giải thích quy trình công nghệ.
4.   Mục tiêu đề ra và lý do.
5.   Tường thuật đã lập kế hoạch như thế nào để giải quyết vấn đề - mục tiêu và phân công trong kế hoạch.
6.   Điều tra nguyên nhân.
7.   Đối sách thực hiện.
8.   Hiệu quả thu được.
9.   Cách phòng ngừa.
10.  Kinh nghiệm học hỏi được – kế hoạch và cách triển khai sắp tới- kết quả mong muốn.

Sau cùng không được quên nói lời cảm ơn sự hợp tác của các thành viên trong nhóm, sự hợp tác của các bộ phận liên quan.


CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY. CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY.

           Để việc quản lý chất lượng được thành công tốt đẹp, công ty (xí nghiệp) cần có các chủng loại quy cách....

BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG

          Mọi doanh nghiệp đều thuộc lòng nhận định “khủng hoảng kinh tế không có chỗ cho sự lãng phí”. Khắp nơi,...

BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH

          Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế...