Chuyên gia

          Để duy trì một thương hiệu có uy tín và lâu dài, doanh nghiệp cần phải đầu tư xây dựng thương hiệu. Thế nhưng đầu tư như thế nào và đầu tư vào lúc nào? Nghiên cứu của Giáo sư John Quelch và đồng nghiệp sẽ mang lại cho công ty bạn nhiều ý tưởng hay từ thực tế. 

           Trong xã hội, người ta thường dùng từ chất lượng với hai nghĩa chính: Một là chỉ tính năng, chức năng cao hay thấp, thí dụ như lúc nói về ô tô cao cấp với xe ô tô thường; nói về đầu máy video cao cấp với đầu máy video đơn giản.