Có thể nói một cách vắn tắt: “kinh doanh đồng nghĩa với trí tuệ”. Trong quốc gia theo chủ nghĩa kinh tế tự do như Nhật bản, hàng năm có nhiều công ty bị phá sản và ngược lại cũng có nhiều công ty phát triển. 


Ở nơi theo chủ nghia kinh tế tự do, kinh doanh điều hành không tốt thì chắc chắn sẽ bị phá sản. Khi nào còn nỗi lo “có thể bị phá sản” thì con người còn suy nghĩ, phát huy trí tuệ và lỗ lực. Và ngược lại, chỗ nào không còn nỗi lo ấy thì chắc chắn kinh doanh không còn được nghiêm túc.
 Nhiều học giả trong và ngoài nước cho rằng: “ mẹ đẻ của tăng trưởng kinh tế nhanh ở Nhật bản chính là sự cạnh tranh gay gắt”. Nói về Nhật Bản, gần đây trong cái nhìn chung, phổ biến của thế giới về người Nhật, lý do thành công về kinh tế được nêu lên ở các điểm: cùng là một dân tộc, chế độ làm việc suốt đời… và cuối cùng là trình độ văn hóa của người dân. Trong thực tế, đúng là nhân vên ở các nhà máy, xí nghiệp của Nhật cần mẫn như trên thế giới vẫn đánh giá, nhưng lương họ trả cho nhân viên không phải là thấp, và hàng năm cũng có nhiều xí nghiệp bị lỗ to hoặc bị phá sản. Có xí nghệp chế tạo thép đặc chủng KK ở tỉnh HIMEJI đã tuyên bố phá sản, nhưng 10 năm sau đó nó cũng đã thành công trong việc xây dựng lại, và đã có mặt trên thị trường chứng khoán. Nhân viên, thiết bị và sản phẩm của công ty hầu như không thay đổi so với trước. Nhưng ngay sau khi thay đổi giám đốc tình hình khác đi và nó đường đường chính chính có mặt trên thị trường chứng khoán. Chắc các bạn đã rõ nguyên nhân rồi? Bởi vì nhân viên đã lấy lại được ý chí làm việc, phát huy trí tuệ và nỗ lực trong mọi công việc. Kết quả là công ty đã đứng dậy được.
 Kết cục, vận hành và chi phối xí nghiệp đều do con người. Dù được trang bị tự động đến đâu, nhưng việc quyết định chế tạo cái gì, bán như thế nào đều do con người.
          

Tất cả mọi công viêc, từ vận hành đến chi phối xí nghiệp đều do cong người quyết định

Máy móc, thiết bị hay computer cũng chỉ là công cụ. Công cụ dù cho có đưa vào nhiều đến mấy cũng chỉ là những khối kim loại nếu ta không biết phát huy chúng. Chế tạo cái gì bằng những công cụ ấy và bán chúng như thế nào, tất cả đều do trí tuệ con người mà ra.
 Đến đây, chắc các bạn đã hiểu vì sao nhóm QC ở Nhật Bản được coi là một sự hiện diện quan trọng. Nó hoạt động không ngừng để cải tiến, không ngừng phát huy trí tuệ tập thể. Nó là một loại tập thể biết phát huy trí tuệ mà trên thế giới chưa có.


CHƯƠNG 5 PHẦN 1. KHÁI QUÁT VỀ TPM CƠ BẢN CHƯƠNG 5 PHẦN 1. KHÁI QUÁT VỀ TPM CƠ BẢN

 TPM cơ bản (BTPM) là giai đoạn đầu tiên trong chương trình bảo dưỡng và cũng là nền tảng của tất cả các hoạt...

CHƯƠNG 1 - PHẦN 11. KHẮC PHỤC SAI LỆCH CHƯƠNG 1 - PHẦN 11. KHẮC PHỤC SAI LỆCH

Như đã giải thích về việc phân tầng, tính trị trung bình mỗi nhón và so sánh… Trị trung bình là một yếu...

ÁP DỤNG ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Kể từ khi ban hành lần đầu tiên ban hành vào năm 1987, sau 2 lần sửa đổi vào năm 1994 và 2000, hiện nay ISO 9000 đã...

KHỦNG HOẢNG CÓ THỂ THÚC ĐẨY HỘI NHẬP ? KHỦNG HOẢNG CÓ THỂ THÚC ĐẨY HỘI NHẬP ?

Một hội nghị giáo dục về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tổ chức tại New York tuần qua có đông...