Có thể nói một cách vắn tắt: “kinh doanh đồng nghĩa với trí tuệ”. Trong quốc gia theo chủ nghĩa kinh tế tự do như Nhật bản, hàng năm có nhiều công ty bị phá sản và ngược lại cũng có nhiều công ty phát triển. 


Ở nơi theo chủ nghia kinh tế tự do, kinh doanh điều hành không tốt thì chắc chắn sẽ bị phá sản. Khi nào còn nỗi lo “có thể bị phá sản” thì con người còn suy nghĩ, phát huy trí tuệ và lỗ lực. Và ngược lại, chỗ nào không còn nỗi lo ấy thì chắc chắn kinh doanh không còn được nghiêm túc.
 Nhiều học giả trong và ngoài nước cho rằng: “ mẹ đẻ của tăng trưởng kinh tế nhanh ở Nhật bản chính là sự cạnh tranh gay gắt”. Nói về Nhật Bản, gần đây trong cái nhìn chung, phổ biến của thế giới về người Nhật, lý do thành công về kinh tế được nêu lên ở các điểm: cùng là một dân tộc, chế độ làm việc suốt đời… và cuối cùng là trình độ văn hóa của người dân. Trong thực tế, đúng là nhân vên ở các nhà máy, xí nghiệp của Nhật cần mẫn như trên thế giới vẫn đánh giá, nhưng lương họ trả cho nhân viên không phải là thấp, và hàng năm cũng có nhiều xí nghiệp bị lỗ to hoặc bị phá sản. Có xí nghệp chế tạo thép đặc chủng KK ở tỉnh HIMEJI đã tuyên bố phá sản, nhưng 10 năm sau đó nó cũng đã thành công trong việc xây dựng lại, và đã có mặt trên thị trường chứng khoán. Nhân viên, thiết bị và sản phẩm của công ty hầu như không thay đổi so với trước. Nhưng ngay sau khi thay đổi giám đốc tình hình khác đi và nó đường đường chính chính có mặt trên thị trường chứng khoán. Chắc các bạn đã rõ nguyên nhân rồi? Bởi vì nhân viên đã lấy lại được ý chí làm việc, phát huy trí tuệ và nỗ lực trong mọi công việc. Kết quả là công ty đã đứng dậy được.
 Kết cục, vận hành và chi phối xí nghiệp đều do con người. Dù được trang bị tự động đến đâu, nhưng việc quyết định chế tạo cái gì, bán như thế nào đều do con người.
          

Tất cả mọi công viêc, từ vận hành đến chi phối xí nghiệp đều do cong người quyết định

Máy móc, thiết bị hay computer cũng chỉ là công cụ. Công cụ dù cho có đưa vào nhiều đến mấy cũng chỉ là những khối kim loại nếu ta không biết phát huy chúng. Chế tạo cái gì bằng những công cụ ấy và bán chúng như thế nào, tất cả đều do trí tuệ con người mà ra.
 Đến đây, chắc các bạn đã hiểu vì sao nhóm QC ở Nhật Bản được coi là một sự hiện diện quan trọng. Nó hoạt động không ngừng để cải tiến, không ngừng phát huy trí tuệ tập thể. Nó là một loại tập thể biết phát huy trí tuệ mà trên thế giới chưa có.


MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT

Gợi ý thực hành phân tích SWOT   Albert Humphrey, nhà kinh tế, thành viên Ban quản trị của cùng lúc 5 công ty đồng thời...

CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN. CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN.

Quá trình thực hiện TPM cơ bản có thể được phân chia thành các bước đó là: Bước chuẩn bị, Bước 1 – Vệ sinh ban...

THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ ĐỔI MỚI. THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ ĐỔI MỚI.

Chắc chắn, nền kinh tế đang trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm tốt để đổi mới, theo như...