Chia sẻ kinh nghiệm

Thực hiện TPM  là một quá trình học tập không ngừng. Công nhân vận hành thiết bị phải thường xuyên được huấn luyện nâng cao kỹ năng và thái độ làm việc. Đội ngũ cán bộ cần được đào tạo về khả năng quả lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý chất lượng… Nếu không có quá trình đào tạo đúng và được chuẩn hóa,TPM và hệ thống bảo dưỡng nói chung sẽ không đươch thực hiện. Vì vậy, hoạt động đào tạo phải được thực hiện một cách đầy đủ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hoạt động này hỗ trợ tích cực cho tất cả các hoạt động trên, đặc biệt là hoạt động Bảo dưỡng tự chủ. Do đó, việc định hướng công tác đào tạo của nhà máy cần dựa trên các hoạt động của TPM.

           Hoạt động này gián tiếp hỗ trợ cho bộ phận sản xuất với nhiệm vụ là thu tập, xử lý, cung cấp thông tin và phục vụ các nhu cầu khác cho sản xuất. 

Mục tiêu của hoạt động này là tiến tới không có tai nạn lao động, không có bệnh nghề nghiệp, không gây tác động xấu đến môi trường. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến an toàn của người vận hành thiết bị.

Vì quản lý chất lượng của Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới nên số người nước ngoài đến học hỏi ngày càng tăng. Đặc trưng mà ai cũng để ý và đánh giá cao là " nhóm QC ".

 

             Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. SWOT phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ...

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong xã hội đều tạo ra rác thải, nó là nguyên nhân gây biến động môi trường , ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng và tác hại đến nền kinh tế. Do đó, việc quản lý, kiểm soát chất thải nhằm khắc phục những tác động tiêu cực, ngăn chặn những ảnh hưởng lớn từ rác thải, tạo điều kiện vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sức khỏe cộng đồng tạo đà cho sự phát triển bền vững.
Quản lý chất thải là tập hợp các biện pháp kỹ thuật và chiến lược nhằm làm giảm tác động đến môi trường từ việc phát sinh chất thải và loại bỏ rác thải. Việc quản lý chất thải là có lợi vì nó kiểm soát được các nguồn lực phải bỏ ra để xử lý và điều hòa chất thải cũng như nó giới hạn được nguồn lực sử dụng để giải quyết những ảnh hưởng phát sinh từ các hoạt động kiểm soát chất thải kém hiệu quả gây ra cho môi trường.

                      

Các trụ cột trong TPM
 

 5s là một công cụ cải tiến tạo nền tảng tốt cho mọi giải pháp cải tiến, trong đó có TPM. 5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: “SERI”, “SEITON” “SEISO”, “SEIKETSU” và “SHITSUKE”, tạm dịch sang tiếng Việt là “Sàng lọc”, “Sắp xếp”, “Sạch sẽ”, “Săn sóc” và “Sẵn sàng”.

Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu môi trường hiện tại , tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức . Đề ra ,thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt ra mục tiêu trong môi trường hiện tại và tương lai.

Với mô hình đóng góp cộng đồng, đã có rất nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Bạn có muốn học hỏi họ không? Scott Cook - người đồng sáng lập của công ty phần mềm Intuit - một trong những công ty tiêu biểu thành công nhờ mô hình này, sẽ tư vấn cho bạn. 

Nắm bắt đầu mối để cải tiến đơn giản thôi, trước tiên là điều tra hàng hỏng mỗi ngày.

TPM đã chỉ ra được “ Sáu tổn thất lớn” mà các thiết bị dùng trong sản xuất thường mắc phải, đó là:
Thiết bị, máy móc bị lỗi hoặc hỏng hóc.
Chuẩn bị và hiệu chỉnh thiết bị mất nhiều thời gian.
Thiết bị chạy không tải và bị gián đoạn khi đang vận hành.
Tốc độ vận hành bị giảm sút.
Sản phẩm đầu ra bị khuyết tật.
Hiệu suất thiết bị giảm sút.
Hỏng hóc là 1 loại lãng phí điển hình của thiết bị, nó xảy ra tại các bộ phận riêng lẻ, điều đó buộc chúng ta phải tập trung nhiều hơn nữa để loại bỏ các tổn thất trên. TPM là chìa khoá chính giúp loại bỏ những nguyên nhân gây ra “Sáu tổn thất lớn” cho trang thiết bị.
Cách duy nhất để các công ty biết được họ có cần phải loại bỏ các lãng phí hay không thì phải thông qua đo lường tính hiệu quả trong hoạt động của thiết bị (hệ số OEE). Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các quy trình sản xuất của các công ty đó phải được đo lường, bao gồm các công việc trước khi đưa vào sản xuất, trong khi sản xuất và các công việc sau quá trình sản xuất. Mỗi quy trình đều có ảnh hưởng đến quy trình đi sau nó, nếu nó được thực hiện tốt thì quy trình theo sau sẽ tốt và ngược lại.

Là một quy tắc cơ bản và toàn diện để lãnh đạo và điều hành tổ chức, nhằm cải tiến liên tục hoạt động của tổ chức trong một thời gian dài bằng cách tập trung vào khách hàng trong khi vẫn chú trọng đến nhu cầu của các bên liên quan. 8 nguyên tắc bao gốm có 
- Định hướng khách hàng.
- Vai trò lãnh đạo.
- Năng lực của nhân viên
- Định hướng của quá trình
- Tiếp cận theo hệ thống
- Không ngừng cải tiến
- Quyết định dựa trên sự kiện
- Nhà cung ứng.

Những yêu cầu của GMP có tính mở rộng và tổng quát, cho phép mỗi nhà sản xuất có thể tự quyết định về số quy định, tiêu chuẩn, thủ tục, hướng dẫn công việc sao cho đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, phù hợp với loại hình, lĩnh vực sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất của doanh nghiệp

Chúng ta đã tập trung vào các cách một DN có thể xây dựng và mở rộng các nguồn lợi thế cạnh tranh của mình. Chúng ta đã phân tích các công ty như thế nào từ các ngành kinh doanh khác nhau làm thành công thức chiến lược cụ thể đến việc tạo ra các nguồn lực mới có giá trị từ các hoạt động của họ.Tuy nhiên công thức hoá chiến lược chỉ là một phần trong việc làm cân bằng sự phát triển lợi thế cạnh tranh. Với một chiến lược cụ thể đã được lựa chọn thì DN phải dành hết nỗ lực của mình để đảm bảo rằng những nhà quản lý và những người lao động nỗ lực thống nhất để thực hiện chiến lược. Các nhà quản lý phải thấy là các hoạt động riêng lẻ bên trong một cơ cấu cùng hoạt động giúp cho việc dành được lợi thế cạnh tranh.Nhiệm vụ này đã được xem như là sự thực hiện chiến lược.